Skip to Content

Månadsarkiv: juni 2011

Draklandets konservativa revolutionärer

När det mystiska bhutanska DART, Dragonland’s Aryan Restoration Troops, under tidigt 2000-tal på en hemsida utlyste sin kamp mot Bhutans etablissemang väckte det betydande intresse bland traditionalister och konservativa revolutionärer i Europa och USA. Detta var en naturlig reaktion, DART var en bhutansk rörelse som tydligt anknöt till europeiska gestalter som Julius Evola och Arthur[…]

Läs mer

Baksmällan som fenomen

Som en naturlig pendang till Solgurus artikel om öl tar vi idag upp fenomenet baksmälla. Eller i varje fall filmerna med samma namn, och då främst som samtidshistoriskt och populärkulturellt fenomen. En konsekvens av 68-vänsterns långa hegemoni och den genuina europeiska högerns demonisering och marginalisering är att det i debatten saknas positiva alternativ. De som[…]

Läs mer

Gramsci och 1968

En filosof och politiker som torde vara ganska välkänd bland webblogg Oskoreis läsare är den italienske marxisten Antonio Gramsci (1891-1937). När de identitära intellektuella och strategerna från Frankrike ska understryka betydelsen av metapolitik, av att bearbeta massornas och eliternas världsbild innan man kan hoppas på deras politiska stöd, så är det antingen Gramsci eller Frankfurtskolan[…]

Läs mer

Till behovet av ett nytt team

Igår refererades till Robert Steuckers tankar om behovet av ett ”nytt team” som kan ersätta de förbrukade politiska klasser som idag styr Europa. Detta då de etablerade politiska klasserna dels är korrupta, dels fångar i politiskt korrekt önsketänkande. Deras tid är egentligen över sedan länge, även om man bör uppmuntra dem när enstaka av dem[…]

Läs mer

Det skriande behovet av ett nytt team

Den belgiske antiliberalen Robert Steuckers utvecklar i en intervju sina tankar kring behovet av ”new teams”, som kan ersätta de nuvarande politiska eliterna i Europa. Steuckers tankar är väl värda en närmare bekantskap för var och en som betraktar sig som systemkritiker. Den universella bristen på ledarskap Needless to say that such a personnel is[…]

Läs mer

Priest

Många filmer baseras idag på seriefigurer. Gissningsvis är detta ett medvetet drag, användandet av redan kända huvudpersoner kan innebära att marknadsföringen blir billigare och profiten större. Samtidigt kan det innebära att många av originalseriernas trogna fans känner sig själsligt våldtagna, när deras älskade seriefigurer reduceras till varor i kapitalismens profitmaximerande mekanismer. Tendensen att basera filmer[…]

Läs mer

Axess – mellan multikulturalism och mångkultur

En islossning pågår just nu i det svenska samhället vad gäller debatten om sådant som mångkulturalism, en islossning där diskursens ordning utmanas och muterar. Denna metamorfos kontrolleras dock i hög grad av resursstarka grupper med tillgång till media, vilket innebär att risken är stor att förändringarna blir mer sken än verklighet. Ett exempel på detta[…]

Läs mer

Att ställa svaga grupper mot varandra

Den som följer samtidsdebatten torde ha förstått att man inte får ”ställa svaga grupper mot varandra”. Däremot torde han eller hon inte ha förstått varför, för det är en fråga som aldrig ens ställs av de individer som har privilegiet att få ta del av den offentliga debatten. Förr eller senare är det dock en[…]

Läs mer

Det intergenerationella perspektivet

Midsommar är en svensk tradition, och som de flesta traditioner förenar den generationerna. I många fall även de som inte längre är med oss, och de ännu ofödda. På så vis representerar traditionen ett perspektiv som står i kontrast till det dominerande synsättet på sådant som samhälle och individ. Dagens inlägg ska försöka att något[…]

Läs mer

Tacksamhet som politiskt begrepp

Imorgon kommer det danska folketinget att rösta om ett lagförslag som innebär att utlänningar som begår brott i Danmark utvisas. Förslaget kommer med största sannolikhet att röstas igenom, eftersom de båda största vänsterpartierna, Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti, också ger det sitt stöd. Detta illustrerar hur den danska debatten normaliserats i betydligt högre grad än den[…]

Läs mer