Skip to Content

  Henrik Lind:

  Höstdagjämning och vildsvin (2/2)

  Detta är en direkt fortsättning av förra delen.   Mitt begrepp om tiden är diffus. Hur länge har jag legat här? Ibland avlägsnar sig vildsvinen, för att sedan komma närmare igen, alltför nära. Nya grova läten utstöts och varje gå[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Vaclav Klaus om Europas kris

  Vaclav Klaus var tjeckisk president mellan 2003 och 2013. Han är en av de intressanta företrädarna för den tendens som kan kallas "normalisering från öster", där mellan- och östeuropeiska folk och ledare vänder sig mot Västeuropas oansvarig[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Tysk satir om antirysk media

  Etablerad media framstår inte sällan, för att låna ett uttryck från Göran Greider, som medlemmar i NATO. Så har rapporteringen kring Ryssland och Ukraina präglats av otaliga manipulationer. Diskret ointresse för annars spektakulära nyheter [...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Länktips: Glömda ord

  Jag tycker om gamla, svenska ord, gärna sådana som är på väg att försvinna och gärna sådana som hör till västgötska dialekter. Så framstår "frack" som ett ord vars betydelse inte fullt ut motsvaras av något annat ord, och när det försvinner[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Christian Kracht - Imperium

  Christian Kracht är en av vår tids mest intressanta tyskspråkiga författare. Hans böcker har ofta en gentemot moderniteten subversiv underton, och innehåller gärna referenser till företeelser från den genuina europeiska högern. Ihop med and[...]

  Läs mer

  Henrik Lind:

  Höstdagjämning och vildsvin (1/2)

  Få saker kan få en människa att fokusera på här och nu som lite klassisk, djurisk rädsla. *** Jag anländer lite för sent till den plats där jag tältat en gång tidigare. Den ligger högt upp på åsen, en bit in i den högstammiga bokskogen oc[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Meurling och Månsson - svensk bondesocialism

  Svensk arbetarrörelse har glömt stora och viktiga delar av sitt arv. Två exempel på detta är Fabian Månsson och Per Meurling. Per Meurling (1906-1984) var på många sätt en renegat. Han var borgarsonen som blev kommunistisk intellektuell,[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Markus Willinger - A Europe of Nations

  Markus Willinger är förmodligen mest känd som författare till Die identitäre Generation: Eine Kriegserklärung an die 68er. Boken har översatts till både engelska och svenska, och är en läsvärd presentation av det identitära perspektivet. De[...]

  Läs mer

  Nya kommentarer