Skip to Content

 • Joakim Andersen:

  Cirith Ungol

  Något som slår en när man lyssnar på hårdrock från 1970- och 1980-talet är hur förankrat det är i europeisk myt och saga, inte minst i deras moderna inkarnation (fantasylitteratur). Jämfört med detta präglas genrens moderna företrädare ofta av en högre grad av abstraktion (även om det finns många undantag, (...)

  Läs mer

 • Joakim Andersen:

  Bekymrade tyskar

  Bland de grundläggande frågor ett samhälle har att ta ställning till finns de som rör familj och barn, det såkallat biopolitiska. Vad är exempelvis en familj? Vilka är skillnaderna mellan barn och vuxna? Vem ska uppfostra barn? Hur många barn är det normalt att ha? Et cetera. Den som kontrollerar (...)

  Läs mer

 • Joakim Andersen:

  Sloterdijk och thumos

  Peter Sloterdijk är en på många sätt intressant tysk filosof. Han är inte främmande för kontroverser, och har under åren effektivt underminerat arvet från 1968. Ett värdefullt exempel på detta är hans bok Zorn und Zeit, med tanke på de många referenserna till Heidegger sannolikt döpt med dennes Sein und (...)

  Läs mer

 • Joakim Andersen:

  Leo Schaya och den judiska traditionen

  Traditionalister har studerat många olika religiösa traditioner, med utgångspunkt i det Schuon kallade deras "transcendenta enhet". Med detta avses att sanningen egentligen är densamma, men att den förmedlats i delvis olika former till olika folk och kulturer. Detta är ett fruktbart perspektiv, vilket samtidigt leder till respekt för andra religioner (...)

  Läs mer

 • Joakim Andersen:

  Cioran - På förtvivlans krön

  Den rumänske filosofen och författaren Emil Cioran (1911-1995) hade många ansikten. Där finns den unge Cioran, brottandes med frågan om livets mening, vilken föregriper den Cioran som sökte finna sådan mening i fascismen. Där finns också den äldre Cioran, vilken desillusionerat vänt sig bort från föreställningen att mening kan finnas (...)

  Läs mer

 • Lennart Svensson:

  Science Fiction: indelningsgrunder

  Nyss (länk) skrev jag här på Motpol om olika sätt att klassificera science fiction-genren. Mitt mönster då var ganska avancerat. Det var strukturellt, gällde berättelsernas inre form. Så att: den indelningsmodellen gäller fortfarande, jag säger inte emot den. Men i detta inlägg ger jag (...)

  Läs mer

 • Joakim Andersen:

  Saudiska reflektioner

  Den saudiske kungen Abdullah har gått bort. Det kan då vara av intresse att ta en närmare titt på Saudiarabien, inte minst då det är ett globalt sett ovanligt samhälle och då det spelar en central geopolitisk roll. Så kan man identifiera ett antal arkaiska drag hos det saudiska samhället, (...)

  Läs mer

 • Joakim Andersen:

  Lästips: Georges Dumézil

  Georges Dumézil (1898-1986) tillhör de viktigare inspirationskällorna för den Nya högern. Han studerade våra indo-europeiska förfäder och deras världsbild, och skisserade därigenom ett alternativ för den som är trött på samtida liberalism och relativism. Så finner vi hos dessa indo-européer en i grunden heroisk världsbild, vilket för tankarna till Dominique (...)

  Läs mer

  Nya kommentarer