Skip to Content

  Joakim Andersen:

  Det svenska undantaget

  Sverige är på många sätt ett sjukt samhälle, 1968 års idéer har ett hårdare grepp om offentligheten än i de flesta jämförbara länder. För att göra något åt detta bör man först förklara det. Dagens inlägg är egentligen inte en sådan förklari[...]

  Läs mer

  John Järvenpää:

  Tekniken, utvecklingen och kontrollen över den

  I slutet av augusti publicerade jag artikeln Tekniken och utvecklingen i folkets tjänst, som utifrån ett höger respektive vänsterperspektiv behandlar den makalösa tekniska utvecklingen vi nu befinner oss mitt i. Den andra maskin-eran, som l[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Lästips: En handfull valanalyser

  Den senaste tiden har bloggen dominerats av valanalyser, och man frestas med tanke på partipolitikens i grunden perifera betydelse för historien låna en fråga från Sven Stolpe: "tål ni höra mer?" Jag tål i varje fall inte skriva särskilt my[...]

  Läs mer

  Charlotta Johansson:

  Kort analys av valanalyserna

  13 % av Sveriges vuxna befolkning kan inte längre förväntas ha socialt och kulturellt kapital nog att kunna göra egna analyser och ta ansvar för dem. 13 % anses plötsligt höra till något slags ”utanförskap”. Om efterdyningarna av förra vale[...]

  Läs mer

  Lennart Svensson:

  Lars Gustafsson som skönlitterär författare

  Lars Gustafsson är en av Sveriges intressantaste författare. Mer än tio av hans verk har översatts till engelska, han har fått Goethepriset och nyligen, i mars i år, Svenska Akademins Nordiska pris. Romaner som "Sigismund" och "Tennissp[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Kort valanalys

  Valet är över. Äntligen, frestas man att tillägga, då vi sannolikt är många som inte blivit särskilt begeistrade av den senaste övningen i parlamentarisk partidemokrati eller kunnat identifiera oss nämnvärt med något av de olika partierna o[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Kudos, piratpartister

  Piratpartiet har med jämna mellanrum varit föremål för blogginlägg. Det har då konstaterats att det i grunden är ett liberalt eller postliberalt parti. Detta har mindre önskvärda konsekvenser, som stöd för massinvandring. Samtidigt är det e[...]

  Läs mer

  Joakim Andersen:

  Tankar kring Feministiskt Initiativ

  Sverige är ett sjukt samhälle, och Feministiskt Initiativ kan betraktas som ett sjukdomssymptom. Det kan även ses som ett fenomen som kunnat växa fram i skuggan av etablissemangets fientliga kampanj mot Sverigedemokraterna. Det finns idag e[...]

  Läs mer

  Nya kommentarer