Skip to Content

Askegreven – en svensk reaktionär

I den officiella historieskrivningen saknar Sverige en genuin inhemsk höger, detta betyder dock inte att någon sådan aldrig funnits. Så har traditionalismen en stark historisk koppling till Sverige, nämnas kan även Magnus Stenbocks reaktionära världsåskådning och den reform- eller radikalkonservatism som var det tidiga 1900-talets nationella rörelse. I gränslandet mellan dessa strömningar finner vi också[…]

Läs mer

Per Meurling – Den goda tonens pingviner

Med jämna mellanrum har på bloggen tagits upp Per Meurling, stalinisten som blev socialdemokrat. Meurling är intressant inte minst för sina ansatser att kombinera marxismen med inslag från konservativ och fosterländsk världsåskådning. Det finns samtidigt betydande misstag i Meurlings tänkande, vilka exempelvis drev honom att försvara Moskvarättegångarna och stalinismen. Meurlings tidiga skrifter har samlats i[…]

Läs mer

Viktor Rydberg – Sagan om svärdet

Viktor Rydberg (1828-1895) spelade en viktig roll i förmedlandet av det fornnordiska arvet till nya generationer. Han skrev den mäktiga studien Undersökningar i germanisk mytologi, men han författade också mer populariserade framställningar som Segersvärdet och Fädernas gudasaga. Intressant är att Rydberg planerade att inleda Undersökningar med en gudasaga, vilken ofta identifierats med Segersvärdet. Det har[…]

Läs mer

Viktor Rydberg – Medeltidens magi

Viktor Rydberg (1828-1895) tillhör svensk litteraturhistorias mer tidlösa gestalter. Han var på många sätt liberal, men hans var likt Geijers en sådan 1800-talsliberalism som hade starka inslag av nationalism och idealism (dessutom förenat med intresse för tidens socialister). Även hans intresse för den forna tron har spelat en värdefull roll, både genom det mäktiga Undersökningar[…]

Läs mer

Viktor Rydberg – Singoalla

Viktor Rydberg (1828-1895) är en av 1800-talets främsta svenska författare. Han skrev odödliga dikter som Tomten och Gläns över sjö och strand, och var också mycket intresserad av nordisk mytologi. Det senare kommer till uttryck i det mäktiga verket Undersökningar i germanisk mytologi, där Rydberg bland annat utgår från det gemensamma indo-europeiska ursprunget till germansk[…]

Läs mer

Symbolpolitik och realpolitik

I dagarna har vi i media fått veta att SD i allmänhet och Björn Söder i synnerhet är ”nazistiska”, och att Ulf Lundell betraktar den senare som ”en liten diktatorstyp i folkdräkt”. Det senare bygger på att Lundell inte tagit sig tid att både läsa och förstå Söderintervjun, och tolkar det han sagt som att[…]

Läs mer

Eino Kaila och djupdimensionen

Eino Kaila (1890-1958) är en av de historiskt mest betydande finländska filosoferna. Han har bland annat påverkat George von Wright och Ulf Modin. Ett värdefullt inslag i Kailas tänkande är hans begrepp ”djupandlighet”, användbart som utgångspunkt för både livsfilosofi och samhällskritik. …betraktar man vårt livs monolog mera ingående, så märker man, att den i grund[…]

Läs mer

Medvetna missförstånd – media och Björn Söder

I dagarna har Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare, stått i centrum för en viss medial uppmärksamhet. Detta med anledning av en intervju Niklas Orrenius från Dagens Nyheter gjort med honom. Söder ska där ha sagt att ”judar och samer är inte svenskar”, vilket med tröttsam förutsägbarhet väckt skarpa reaktioner från bland annat folkpartisten Roger Haddad och[…]

Läs mer