Skip to Content

Samtidigt i Frankrike – Soral och Dieudonne

Med jämna mellanrum har vi på bloggen följt de franska systemkritikerna Alain Soral och Dieudonne M’bala M’bala. Dieudonne är komiker, Soral är en intellektuell och före detta marxist, de har tillsammans grundat rörelsen Egalite et Réconciliation. Det är ett intressant fenomen av flera skäl. Dels kan vi här ana hur det postmoderna ideologiska landskapet tar[…]

Läs mer

Sympati med Marcus Birro

Ärlig och äkta är två ord som passar bra för att beskriva Marcus Birro. Han är en offentlig person, men hans väg till offentligheten skiljer sig från många andras. På så vis för han snarare tankarna till, exempelvis, Ken Ring och Mohamed Omar än till de kretsar som gör den svenska offentligheten så likriktad och[…]

Läs mer

Yuri Mamleyev – De sublima

Yuri Mamleyev är en författare som revolutionerade den ryska litteraturen, och detta med historier som han till en början inte ens vågade skriva ner utan av skräck för censuren endast läste upp för vänner. Född 1931 levde Mamleyev länge ett dubbelliv. På dagarna var han lärare i matematik, på kvällarna ingick han i en hemlig[…]

Läs mer

Tito Perdue – Lee

En av de roligaste och mest givande samtida amerikanska författarna är Tito Perdue. Han har jämförts med Cormac McCarthy och en tidig Faulkner, själv tycker jag att han även påminner om en mörkare och mer allvarlig John Kennedy Toole (Dumskallarnas sammansvärjning). Perdue härstammar från en lång linje av ”Alabama settlers and Confederate soldiers”, han är[…]

Läs mer

Ludwig Klages och den biocentriska världsåskådningen

Ludvig Klages (1872-1956) är en av de mest spännande, men också mer komplexa, av 1900-talets tänkare. Han var filosof, psykolog, och en framstående grafolog. Tillsammans med Alfred Schuler och Karl Wolfskehl bildade han en tid den ”kosmiska cirkeln” i München, delvis i miljön kring Stefan George men samtidigt i opposition till Georgekretsens alltför patriarkala fokus.[…]

Läs mer

Samtidigt i Brasilien…

Vi lever i en period då det såkallade ”Väst” aggressivt försöker förhindra övergången till ett nytt nomos, en multipolär och post-amerikansk värld. Det äger rum genom allt från angreppskrig till ”färgrevolutioner”, flera länder har på kort tid slagits i stycken (Libyen, Irak, Syrien et cetera). Etablerad media tar aktivt del i denna kampanj, vilken tar[…]

Läs mer

Lästips: Alain de Benoist om Georges Sorel

När man betraktar offentligheten slås man snabbt av att de dominerande känslorna tycks vara apati och en aning hysteri. Starka känslor och idealism tycks höra det förflutna till, den moderna människan är en desillusionerad och atomiserad kastrat utan positiva framtidsvisioner. Detta är samtidigt något som tas för givet, det talas aldrig om det och man[…]

Läs mer

Lästips: Svensk konservatism

Jan Olof Bengtsson är en skribent och tänkare jag följer regelbundet. Han framstår som en konservativ och nationalistisk röst i en annars konform och tråkig era, och är dessutom förankrad både i ett större europeiskt sammanhang och i historien. Så är Bengtsson en av få samtida tänkare som återknyter till den en gång så starka[…]

Läs mer