Skip to Content

Saudiska reflektioner

Den saudiske kungen Abdullah har gått bort. Det kan då vara av intresse att ta en närmare titt på Saudiarabien, inte minst då det är ett globalt sett ovanligt samhälle och då det spelar en central geopolitisk roll. Så kan man identifiera ett antal arkaiska drag hos det saudiska samhället, försök att hålla den moderna[…]

Läs mer

Lästips: Georges Dumézil

Georges Dumézil (1898-1986) tillhör de viktigare inspirationskällorna för den Nya högern. Han studerade våra indo-europeiska förfäder och deras världsbild, och skisserade därigenom ett alternativ för den som är trött på samtida liberalism och relativism. Så finner vi hos dessa indo-européer en i grunden heroisk världsbild, vilket för tankarna till Dominique Venners beskrivning av den arketypiske,[…]

Läs mer

Mircea Eliade – The Forge and the Crucible

En av de mest värdefulla religionsvetarna i modern tid var Mircea Eliade (1907-1986). Bland Eliades influenser återfanns traditionalister som Julius Evola och den indo-europeiske religionsvetaren Georges Dumezil, han rörde sig också ihop med bland annat Gershom Scholem och Carl Jung i Eranos-sällskapet. Han är idag ett av de främsta namnen inom det som kallas komparativ[…]

Läs mer

Gammalliberalism och patokrati

Det finns en intressant sfär där traditionell höger och gammal eller klassisk liberalism delvis överlappar. Hans-Hermann Hoppe torde vara det mest kända exemplet, men tendensen finns i flera länder. I USA har vi en paleokonservatism som vänder sig både mot den stora staten och imperialismen. I Tyskland har vi en viss överlappning mellan klassiskt liberala[…]

Läs mer

Lästips: Sorjossvenskarna

Vem är egentligen svensken? Hur lär vi känna den genuina svenskheten, under den glättiga och endimensionella ytan av konsumtionssamhälle, ”sjuklöver” och amerikaniserad kultur? Ett sätt att göra detta är att återknyta till äldre källor, från Strindberg och Almqvist till Rydberg och Stiernhielm. Varandet i naturen är ett annat. Ett tredje sätt är att återknyta till[…]

Läs mer

Ralph Adams Cram – en amerikansk medievalist

Ralph Adams Cram (1863-1942) är idag mest känd som arkitekt. Han menade att renässansen var ett olyckligt steg bort från det verkliga Europa, och hans arkitektur beskrivs ofta som Collegiate Gothic. Cram sökte som arkitekt inspiration i Europas gotiska historia, resultatet är imponerande och stilrena byggnader vilka än idag talar till en gotisk sensibilitet. Han[…]

Läs mer

Charlie Hebdo och Europas fiender

Nyligen mördades brutalt flera av tecknarna på franska Charlie Hebdo, av allt att döma av jihadister. I samband med detta mördades också två poliser med invandrarbakgrund och fyra franska judar. Det hela är en tragedi, och ett försök att genom våld och hot de facto inskränka yttrandefriheten. Det är en krigsförklaring, inte bara mot Europas[…]

Läs mer

Dugin – Putin vs Putin

Aleksander Dugin har ibland beskrivits som Putins rådgivare, den ”grå eminensen” bakom Rysslands politik. Detta är en betydande överdrift. Däremot har han kontakter bland annat i militären, han har varit med och utformat kommunistpartiets program, och varit professor i internationella relationers sociologi. Det finns områden där Putins och Dugins ståndpunkter överlappar, bland annat i behovet[…]

Läs mer