Skip to Content

Något om konsten att läsa

Något som slår en när man följer många intressanta miljöer och personer är kärleken till böcker. Reaktionären don Colacho var en inbiten bibliofil, Thomas Nydahl beskriver litteraturen som en exilplats, och numera är bokrecensioner ett vanligt inslag bland de nordamerikanska neoreaktionärerna. Mike från Danger & Play är visserligen inte neoreaktionär, men summerar sina, ofta styrketränande,[...]

Läs mer

Thomas Nydahl – Solitär i nyspråkets tid

Thomas Nydahl är en av vår tids mest värdefulla författare. Han går sin egen väg, söker inte falsk trygghet i massan eller tidsandan. Detta gör att han talar till de, sannolikt betydligt fler än både Nydahl och jag oftast inser, människor som inte känner sig hemma i detta samhälle. Han har samtidigt goda kunskaper om[...]

Läs mer

Från BRICS till BRICSIANSE

Den senaste tiden har vi bevittnat en samordnad kampanj mot Ryssland, med inslag som utökade sanktioner och mycket snabba beskyllningar om att Putin bär skulden för det nedskjutna passagerarplanet MH17. Medias fokus på detta är utpräglat, även om det inte tycks vara alldeles effektivt. Europas ekonomier utgörs inte bara av massmedia, och många sektorer har[...]

Läs mer

Länktips: Minimalisterna

Den moderna västerlänningens liv präglas på grund av proletariseringsprocesser i många fall av osäkerhet och ofrihet. Han eller hon äger inte sitt hem, konsumerar på kredit, och skulle inte klara sig många veckor om inkomsten plötsligt uteblev. Sann europeisk socialpolitik handlar i hög grad om att återge oss det förlorade oberoendet, oavsett om vi här[...]

Läs mer

Mes Aïeux

Det finns i kanadensiska Quebec en stark självständighetsrörelse. Där finns också en insikt i vikten av att hålla den egna kulturen vid liv, av det den Nya högern kallar ”långa minnen”. Ett uttryck för detta är bandet Mes Aïeux, bildat 1996 efter det misslyckade försöket att genom folkomröstning vinna självständighet. Bandets namn betyder ungefär ”mina[...]

Läs mer

Magnus Stenbock – en svensk reaktionär

Greve Magnus Stenbock (1911-2007) var på många sätt en svensk reaktionär. Reaktionär såtillvida att han tog avstånd både från maskinkulturen, demokratin och den moderna kulturen. Svensk såtillvida att det hela är förankrat i svensk historia, och har en mycket svensk framtoning. Så tillhör greve Stenbock den strömning där vi även, tidvis, kan placera Strindberg, Geijer[...]

Läs mer

Högern och Israel

I europeisk radikalhöger har historiskt Israel ofta betraktats som en fiende, en inställning som ofta varit ömsesidig. Det har funnits många undantag, och de senaste åren har de blivit så många att man kan tala om en historisk tendens. I hög grad har detta att göra med muslimsk invandring till Europa, vilket får Israel att[...]

Läs mer

Mot humor, mot satir – vänsterliberalism med ett buttert ansikte

Vänsterliberalismen är en synnerligen frestande måltavla för satir av olika slag, eftersom dess företrädare tar sig själva och sina åsikter på mycket stort allvar. Detta är samtidigt ett inte obetydligt hot mot deras åsiktshegemoni, eftersom det sällan går väl för åsikter människor skrattar åt. Skrattet är dessutom, som bekant, ofta smittsamt, inte minst när kejsaren[...]

Läs mer