Skip to Content

Rudyard Kipling – poem

När jag var barn var Djungelboken en av mina favoritböcker. Kipling återknyter där, medvetet eller omedvetet, till ett uråldrigt indo-europeiskt mytkomplex, med pojken som uppfostras av vargar och sedan, på sätt och vis, blir kung. Överhuvudtaget bidrar hans angloindiska bakgrund inte sällan till spännande historier, så är korta men stämningsfulla The Man who would be[...]

Läs mer

Baron Ungern – Mongoliets härskare

Baron Ungern-Sternberg var en fascinerande och inspirerande person. Han tillhörde den tysk-baltiska aristokratin, och kämpade på den vita sidan i det ryska inbördeskriget. Därefter tog han sig till Mongoliet, ett land han i praktiken var härskare av och planerade att använda som språngbräda för att ena ett traditionalistiskt Österland mot den västerländska smittan. Det sägs[...]

Läs mer

Plinio Corrêa de Oliveira och det organiska samhället

Ett återkommande begrepp i den sanna högerns vokabulär är det organiska samhället. Begreppet är inte minst värdefullt som kontrast till de mer eller mindre totalitära och centralstyrda politiska projekt som präglat 1900- och 2000-talet, med stalinismen som ett uppenbart exempel och vår tids ”mjuktotalitära” kulturmarxism som ett annat. En bra beskrivning av det organiska samhället[...]

Läs mer

Kort om domen mot Dan Park

De flesta som genomskådar systemet går igenom en fas man kan beskriva som ”förvåning och chock”, den fas där de inser att systemets retorik om sådant som fri debatt och yttrandefrihet inte är annat än just retorik. De flesta av oss har tagit retoriken på allvar eftersom den omgav oss när vi växte upp, och[...]

Läs mer

The Councelor

Cormac McCarthy är en av vår tids mest givande författare, med en mycket dyster beskrivning av världen. Han läses av många mindre liberalt lagda, inklusive undertecknad, bland annat då den värld han beskriver har föga gemensamt med den progressivt optimistiska historieskrivningen och antropologin. McCarthy för snarare tankarna till de mest nihilistiska och dystra inslagen i[...]

Läs mer

Action Bronson som heraklidisk hiphop

Med jämna mellanrum har de bistra herrarna bakom Webblog Oskorei tagit upp metakulturellt intressanta exempel på värdefulla trender i modern hiphop, från La Coka Nostra till Jedi Mind Tricks, och turen har idag kommit till en av de kanske viktigaste företrädarna för en sådan positiv utveckling, närmare bestämt New Yorkrapparen med det i sammanhanget signifikanta[...]

Läs mer

don Colacho om reaktionären

Den colombianske författaren Nicolás Gómez Dávila (1913–1994) fångade i sina många aforismer en reaktionär syn på världen och livet, skild både från den moderna vänstern och den moderna ”högern”. Man kan i hans aforismer identifiera en klassiskt konservativ skepsis till den moderna stat som ersatt samhället, liksom en psykologisk analys av moderna fenomen som revolutionär[...]

Läs mer

Jürgen Schwab och den transnationella fascismen

För den som är intresserad av vänsternationalism finns det ett antal värdefulla resurser. I Frankrike finner vi Rebellion och i Tyskland Sache des Volkes (nämnas kan även Pagina Transversal). Gemensamt för dessa projekt är att de håller en hög teoretisk nivå och har ett storpolitiskt intresse, men också att de delar flera av den gängse[...]

Läs mer