Skip to Content

Sten Broman

Sverige har inte sällan beskyllts för att vara ett samhälle präglat av konformism och jantelag. Samtidigt har det både frambringat och värnat ett antal genuina personligheter. En sådan var musikern Sten Broman (1902-1983), som även illustrerar den något diffusa gränsen mellan personlighet och kuf. Stens far, Ivar Broman, var professor i anatomi, hans bror dog[...]

Läs mer

Metsatöll

Folk metal är en intressant genre, som ofta kombinerar metalgenrens kraft med folkmusikens anor. Det finns i Estland flera folkmetalband, bland annat Raud-Ants som gjort musik på det utrotningshotade språket votiska. Ett annat bra exempel på detta möte mellan gammalt och nytt är Metsatöll. Bandet har berömts av landets president, spelat med den estniska manskören[...]

Läs mer

Örnulf Tigerstedt – Ropet från Savolax

Örnulf Tigerstedt (1900-1962) är en av den finlandssvenska högerns mest intressanta företrädare, han torde också ha haft det i särklass hårdaste namnet i sammanhanget. Örnulf tillhörde adelsätten Tigerstedt, och förde på många sätt vidare en konservativ familjetradition. Till detta kom upplevelserna under inbördeskriget, och hotet från Sovjetunionen. Örnulf debuterade tidigt som poet och sågs som[...]

Läs mer

Louis Moe

Jag har alltid tyckt om konstnärer som John Bauer, Theodor Kittelsen och Elsa Beskow. Ett skäl till detta är att deras konst uttrycker sådant i det skandinaviska lynnet som är svårt att fånga i ord. En gammal nordisk relation till skogen och dess invånare förs här vidare, liksom till de övernaturliga väsen som hänger så[...]

Läs mer

Ulf Modin och dekadensen

Det har historiskt funnits en betydelsefull finlandssvensk nationalkonservatism, med namn som Mannerheim, Tigerstedt och Gripenberg. I vår tid finns det istället en omfattande finlandssvensk kulturradikalism, där bland annat tidskriften Ny Tid ingår. Man kan där bland annat hitta artiklar där det på fullt allvar föreslås att Finland ska öppna sina gränser för ett antal miljoner[...]

Läs mer

Krya på dig, Jimmie

Jimmie Åkesson har sjukskrivit sig för utmattningssyndrom. Han beskriver i ett öppet brev en situation med högt arbetstempo, men skriver också att det som främst ligger bakom är ”okvädningsorden, hoten, avskyn”. Man behöver inte vara sverigedemokrat för att hålla med om att medias och etablissemangs förhållande till Åkesson och hans parti varit något… speciellt. Sett[...]

Läs mer

Gunnar Ekelöf – excerpter

Gunnar Ekelöf (1907-1968) betraktas som en av Sveriges mest betydande poeter. Vi finner hos Ekelöf många spännande sidor. Hans beskrivning av det standardiserade och överplanerade samhället, uttryckt bland annat i Till de folkhemske, är fortfarande relevant kulturkritik. Ekelöfs ambivalenta förhållande till kollektivet är typiskt svensk, hans valfrändskap med det persiska återfinner vi hos bland annat[...]

Läs mer

KultOrg

Den moderna världen är yta och brist på autenticitet. Detta gäller inte bara relationen till naturen utan även till det kulturella arvet och till det heliga, tre sfärer som i grunden är svåra och riskabla att skilja åt. Att återknyta kontakten med dem blir därför viktigt både för den enskilda människan och för kulturen i[...]

Läs mer