Skip to Content

Paul Collier och migrationen – de rika länderna

Igår tog vi upp utvecklingsekonomen Paul Colliers analys av hur den globala migrationen påverkar de allra fattigaste länderna, inte sällan direkt negativt. Collier har också summerat forskningen kring hur den påverkar de rika mottagarländerna. Även här utgår han mer från om marginaleffekten av fortsatt invandring är positiv eller negativ, snarare än om den migration som[…]

Läs mer

Paul Collier och migrationen – de fattiga länderna

Paul Collier är utvecklingsekonom, och har bland annat skrivit The Bottom Billion om de fattigaste länderna. Hans intresse för deras situation fick honom därefter att studera hur den globala migrationen påverkar dem, en aspekt som ofta glöms bort i den svenska invandringsdebatten. Collier kunde inte begränsa sig till effekterna för de fattigaste länderna, utan inkluderade[…]

Läs mer

Alain de Benoist – Vändpunkten?

Alain de Benoist är på många sätt den europeiska nya högerns grand old man. Hans analys av vår historiska situation är värdefull. I likhet med Hobsbawm menar han att 1900-talet först började 1914, och mycket talar för att 2000-talet börjar i år. Vi lever i spännande tider, vi lever också i en reell brytningstid. Allt[…]

Läs mer

Den svenska kulturrevolutionen

Mellan 1966 och 1976 ägde den såkallade kulturrevolutionen rum i Kina. Mao gjorde gällande att ”borgerliga element” hade infiltrerat folkrepubliken, och att det krävdes en våldsam klasskamp för att bemöta hotet. I efterhand framstår kulturrevolutionen som en katastrof. Ungdomar bildade röda garden vilka fick härja mer eller mindre fritt. Tempel slogs sönder, elever vände sig[…]

Läs mer

När idioterna får sätta agendan

I dagarna har det framkommit att SD inlett personärenden mot ett antal av de medlemmar som ingår i William Hahnes alternativa styrelseförslag för Stockholm stad. Officiellt är anledningen att dessa efter en artikel i Expo misstänks för ”ideologisk avvikelse”. Det hela är pinsamt på flera plan, och får SD att framstå som ett pajasparti. I[…]

Läs mer

Albert Camus och myten om Sisyfos

Albert Camus (1913-1960) var en av 1900-talets mer intressanta filosofer. Han var en tid medlem i det franska kommunistpartiet, men kom gradvis att vända sig mot totalitarism även med socialistiskt ansikte. Så stod han en tid nära anarkismen, och stödde folkliga uppror i bland annat Östtyskland och Polen. Han var också aktiv i det franska[…]

Läs mer

Ernst Jünger – Skogsvandringen

Vi lever i en problematisk tid, en tid som för den oliktänkande ofta kan kännas förkrossande. Ett värdefullt sällskap är då Ernst Jünger, inte minst den Jünger som skrev klassiker som Glasbina, Eumeswil och Skogsvandringen. Den sistnämnda är nu tillgänglig på svenska, utgiven av bokförlaget Augusti. Jünger vänder sig inte till vem som helst i[…]

Läs mer

Cioran och olägenheten i att vara född

Fransk-rumänske författaren Cioran (1911-1995) är en givande bekantskap. Min favorit i sammanhanget är Om olägenheten i att vara född, från 1973. Det är en samling aforismer och korta betraktelser, som namnet antyder ur ett något ovanligt perspektiv. Ciorans aforismer är en skattkammare, man kan hitta värdefulla tankar och vackert formulerade aha-upplevelser på varje sida, men[…]

Läs mer