Skip to Content

Månadsarkiv: januari 2010

Lästips – Michael Bell

The Occidental Quarterly är en kvalitativ tidskrift som utgår från ett pro-europeiskt perspektiv. Bland skribenterna och initiativtagarna återfinns akademiker som Kevin MacDonald, Tomislav Sunic och John Robb, liksom politiker och kulturpersonligheter som Sam Francis, Michael O’Meara och Alex Kurtagic. Dagens inlägg kommer dock inte att ta upp dessa ”tungviktare”, utan en av Occidental Quarterlys nyare[…]

Läs mer

d’Annunzio – Den döda staden

Gabriele D’Annunzio (1863-1938) sågs av sin samtid som en renässansmänniska. Han var konstnär, krigare, politiker, äventyrare och kvinnokarl. I sin ungdom betraktad som en radikal och ett hot mot den etablerade moralen, som vuxen man nationalist, ledare för den kortlivade Fiumerepubliken och förebild för Mussolini. Fiumerepubliken och d’Annunzios politiska arv är intressant i sig, men[…]

Läs mer

Moderaterna som radikalfeminister

En aspekt av 1968 års idéers hegemoni är att även till namnet borgerliga partier accepterat kulturmarxisternas tolkningsföreträde när det gäller definitionen av centrala begrepp som ”svenskar”, ”fascism” och ”jämställdhet”. Ett närmast absurt exempel på detta är dagens debattartikel betitlad Jämställdhet är en fråga om frihet där moderaterna Schlingman och Engström anstränger sig för att visa[…]

Läs mer

Lästips: Global Guerillas

John Robb är en på många sätt intressant person. Efter en framgångsrik militär karriär, där han bland annat lett en kontraterroristenhet, har han gjort en fortsatt karriär som både akademiker och företagare. Han är en känd militärteoretiker, som bidragit till teorierna kring krigföring och terrorism i den nya världsordningen. Han bidrar också regelbundet till The[…]

Läs mer

Zytomierska-incidenten

Katrin Zytomierska är en relativt känd mediaperson och bloggare, bland annat är hon bekant för att vänta barn ihop med Bingo Rimér. Hennes blogg innehåller en hel del reklam och vardagligt innehåll av olika slag. De senaste dagarna har Zytomierska dock kommit att väcka starka känslor genom ett inlägg där hon beskriver ett biobesök i[…]

Läs mer

John Zerzan och det progressiva KKK

John Zerzan tillhör de mer kända primitivisterna, motståndarna till den teknologiska civilisationen, och ligger bakom böcker som Against Civilization. Han är något kontroversiell inom anarkistiska kretsar för sina kontakter med ”una-bombaren” Theodore Kaczynski, vars skrifter han också har publicerat. Zerzan har dock ytterligare en text på sitt samvete som kan framstå som kontroversiell, den klassiska[…]

Läs mer

Gustav Landauer som romantisk socialist

Vår tids ödesfråga är den etniska, och den globala kapitalismens angrepp på alla former av organisk och historisk identitet och gemenskap. Detta leder både till dysfunktionella individer som reducerats till föga mer än djur, och till etniska konflikter i land efter land. Den moderna vänstern har inte förstått detta, utan understödjer tvärtom den globala kapitalismens[…]

Läs mer

Neil Gaiman – The Sandman

I indo-europeiska myter fanns det väsen som var både äldre och, på sitt sätt, mäktigare än gudarna. I nordisk mytologi känner vi till ödesgudinnorna under namnet nornorna, och inte ens asarna kunde undfly eller förändra sitt öde. Likaså är det vanligt i indo-europeiska mytologier att olika sidor av världen personifieras som gudar och gudinnor. Döden[…]

Läs mer

Det svenska folklynnet och djurrätten

Svenskarna är som folk betraktat ovanliga genom sin relation till djuren. Djurplågeri som folknöje har till skillnad från i många andra länder här inte vunnit fotfäste, gladiatorspel, tjurfäktning och hundslagsmål är något vi förknippar med andra kulturer (man kan invända att älgjakten är en form av folknöje, en viktig skillnad här är dock att eventuellt[…]

Läs mer

George Fitzhugh

Historieskrivningen tillhör normalt segraren. En följd av detta är exempelvis att vi har goda kunskaper om slaveriets motståndare och deras argument, men sämre inblick i hur deras motståndare resonerade. En bieffekt av denna ”mediaskugga” är att många implicit utgår från att det inte fanns några argument. Det kan då vara intressant att närmare studera George[…]

Läs mer